Privacy Policy

May 2018

Royal Jumbo B.V. (hereinafter: “Jumbo”), located at Westzijde 184 1506 EK Zaandam, is responsible for the processing of personal data as shown in this Privacy Statement. Jumbo is part of the European toy company JumboDiset Group and develops, produces and sells toys, games and puzzles.

Contact details:

Jumbo

West side 184

1506 EC Zaandam

+ 31 75 6531300

 1. Personal data that we process

Jumbo processes your personal data because you use our services and/or because you provide this data to us yourself. Below you will find an overview of the personal data that we process:

 • First and last name
 • Sex
 • Date of birth Birthplace
 • Address data
 • Phone number
 • E-mail address
 • IP address
 • Other personal data that you actively provide, for example by creating a profile on this website, in correspondence and by telephone Information about your activities on our website
 • Data about your surfing behavior across different websites (for example because this company is part of an advertising network)
 1. Special and/or sensitive personal data that we process

Jumbo processes the following special and/or sensitive personal data about you:

Data from persons under 16 years of age:

Our website and/or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years old. Unless they have permission from their parents or guardian. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore advise parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us via the Service form on the Jumbo website and we will delete this information.

 1. For what purpose and on what basis we process personal data 

Jumbo processes your personal data for the following purposes:

 • Sending our newsletter and/or advertising brochure
 • To be able to call or e-mail you if this is necessary to be able to carry out our service
 • To inform you about changes to our services and products
 • To offer you the opportunity to create an account
 • To deliver goods and services to yo
 • Jumbo analyzes your behavior on the website in order to improve the website and to tailor the range of products and services to your preferences.
 • Jumbo follows your surfing behavior on various websites with which we tailor our products and services to your needs.
 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jumbo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Nieuwsbrieven:

Onderstaande gegevens worden (indien opgegeven) bewaard van het moment van aanmelding voor de nieuwsbrief totdat je je afmeld voor de nieuwsbrief, via de afmeldmogelijkheid die in de nieuwsbrief is meegenomen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres

Klantenservice:

Onderstaande gegevens worden in eerste instantie bewaard om klantenservice vragen te kunnen afhandelen en daarna bewaard teneinde vast te kunnen stellen of er eerdere klantenservice verzoeken zijn geweest door dezelfde persoon, tot 2 jaar na afronding van de afhandeling:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Promoties en winacties:

Onderstaande gegevens worden bewaard tot 2 weken na de afronding van de promotie, om contact met je op te nemen om je te informeren over de winnaar en opvolging van de prijs overhandiging:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Surfgedrag:

Onderstaande gegevens worden bewaard vanaf het moment dat je toestemming hebt gegeven met het plaatsen van cookies door Jumbo, tot het moment dat je je internetbrowser zo hebt ingesteld dat deze geen cookies meer opslaat. Daar  kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

 • IP-adres

Sollicitaties:

Onderstaande gegevens worden bewaard tot 2 weken na de afronding van het sollicitatieproces, om je sollicitatie te beoordelen en contact met je op te nemen om je te informeren over het uitnodigen van een gesprek danwel sluiting van de vacature:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch (zoals je CV)
 1. Delen van persoonsgegevens met derden
 •  Jumbo deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht (zoals koeriers, ons distributiecentrum en datahosting partners), sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Deze partijen mogen de persoonsgegevens alleen gebruiken om de specifieke taak uit te voeren waarvoor ze zijn ingehuurd. Jumbo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 • Jumbo deelt jouw persoonsgegevens met andere derden die door Jumbo worden ingehuurd voor het opzetten en de afhandeling van promoties, acties en wedstrijden zoals een PR- of Mediabureau. Deze partijen mogen de persoonsgegevens alleen gebruiken om de specifieke taak uit te voeren waarvoor ze zijn ingehuurd.
 • Jumbo deelt jouw persoonsgegevens alleen met andere derden als we hier jouw nadrukkelijke toestemming voor hebben gekregen.
 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jumbo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de Jumbo website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

 • Functionele cookies:

Jumbo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Het is niet mogelijk om je voor functionele cookies af te melden.

 • Analytische cookies:

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de Jumbo website, maken we gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw apparaat. Deze cookie registreert jouw gebruik van de Jumbo website en deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Jumbo verstrekt. Jumbo krijgt op deze wijze inzicht in de manier waarop de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website en/of dienstverlening doorvoeren. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie niet gebruiken voor andere Google diensten. Het is niet mogelijk om je voor analytische cookies af te melden.

 • Tracking cookies:

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag buiten de Jumbo website bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan de Jumbo website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

 • Technische eigenschappen:

Naast het plaatsen van cookies, leest Jumbo ook informatie uit je browser en apparaat zonder dat een cookie is geplaatst. Op deze wijze verzamelt Jumbo (technische) eigenschappen van jouw apparaat en door jouw gebruikte software, zoals het type besturingssysteem, de browserinstellingen, geïnstalleerde plug-ins, tijdzone en beeldschermgrootte. Jumbo gebruikt deze informatie om jouw surfgedrag te kunnen volgen en haar diensten nog beter op jouw gebruik te kunnen afstemmen.

 • Hyperlinks derde partijen:

Op de Jumbo website kunnen hyperlinks staan waarmee je de website van Jumbo verlaat en op de website van een andere partij terecht komt (zoals retailers). Jumbo heeft geen zeggenschap over diensten en websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat voor deze diensten en websites van derden een andere Privacy verklaring geldt. Jumbo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

 • Social plug-ins:

Op de Jumbo website staan verschillende social plug ins van partijen zoals Facebook, Instagram, Google+, Youtube en LinkedIn.  Hiermee kun je informatie van de Jumbo website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Wanneer je op een webpagina komt waarop de social plug ins van deze sociale media staan afgebeeld, worden er door derde partijen cookies op jouw apparatuur geplaatst. Deze cookies verzamelen onder meer informatie over je browser en de websites die je hebt bezocht met jouw IP-adres.

 • Op de Jumbo website worden video’s getoond die afkomstig zijn van websites van derden, waaronder YouTube. Deze derde partijen plaatsen cookies die het mogelijk maken om de video’s aan jou te tonen. Daarnaast kunnen er cookies worden geplaatst die worden gebruikt om jouw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen.
 • Met behulp van Website Custom Audiences van Facebook kan Jumbo data van haar website gebruiken om jou relevante advertenties op Facebook te tonen. Via een pixel geïntegreerd in de website van Jumbo, wordt algemene informatie omtrent je browser sessie, inclusief een eventueel Facebook cookie en de webpagina die je bezoekt aan Facebook verzonden. Op basis van deze gegevens kunnen Facebook gebruikers in een bepaalde Custom Audience worden geplaatst en kunnen ze op maat gemaakte advertenties geserveerd krijgen.
 • Op het gebruik van de cookies die via de video’s en/of social plug ins op de Jumbo website worden geplaatst, zijn nadere voorwaarden van derde partijen van toepassing. Jumbo is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor deze voorwaarden van derden. Hiervoor verwijzen we je naar de voorwaarden van de desbetreffende partijen:
 • Facebook (link)
 • Instagram (link)
 • LinkedIn (link)
 • Youtube / Google (link)
 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 •  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jumbo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens via het Serviceformulier op de Jumbo website.
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
 • Jumbo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jumbo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via het Serviceformulier op de Jumbo website.

 1. Wijzigingen in de Privacy verklaring

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op Jumbo. De laatste versie is van 24 mei 2018.